CRM SOFTWARE PRO CALL CENTRUM

Software X|COMM je modulární stavebnicový systém vyvíjený již od roku 2003 naší firmou. Byl vytvořen pro zefektivnění komunikace a na ní navazujících činností v rámci CRM. X|COMM tedy nachází své uživatele v prostředí profesionálních Call center, u podnikových HelpDesků, v prodeji, logistice aj. X|COMM má za sebou též celou řadu úspěšných projektů v marketingové oblasti při realizaci zajišťování spotřebitelských soutěží a provozu věrnostních klubů. Aktuální, praxí garantovaná, provozní zátěž systému je 140 současně pracujících operátorů/uživatelů.

 

X|COMM Průzkum a prodej

Softwarový balíček sestavený na modulech ze skupiny X|COMM nabízí nástroje pro řízení aktivního obchodního oddělení. Systém disponuje primárními nástroji pro aktivní oslovování zákazníků, které současně zajišťují průzkum trhu. Sekundární nástroje pak monitorují a pomáhají hlídat obchodní vztahy se zákazníky. Častou součástí prodeje jsou také eShopy. (Více informací zde…)

X|COMM Helpdesk a Service desk

Vysoce sofistikovaný softwarový nástroj produktové podpory zajišťující vyřízení požadavků na telefonních linkách, z e-mailů, na samoobslužných webech aj. Systém se opírá při zpracování dotazů o velmi výkonnou automatizovanou Znalostní databázi. Vztah mezi tazatelem a podporou je řízen až do úplného uzavření požadavku. Velice efektivní je využití CTI, respektive automatického směrování příchozích hovorů na základě vyhodnocení profilů klientů a předchozí komunikace a samozřejmě automatického vytáčení hovorů z aplikace. Aktuální praxí garantovaná provozní zátěž systému je 110 současně pracujících operátorů/uživatelů. (Více informací zde…)

X|COMM Lead management

Software pro řízení událostí a řízení sítí obchodních zástupců (OZ) umožňuje relativně rychle stavět nová procesní a komunikační řešení, či optimalizovat ta stávající. Lead Management X|COMM může kombinovat lokální systémové prostředí s internetovým a může tak využívat téměř všechny komunikační kanály. V levnější variantě je LM nabízen s režimem přidělování kontaktů na základě PSČ, pro větší obchodní sítě je vhodnější varianta s GPS souřadnicemi. LM umožňuje provozovat například oddělená centra i s několika sítěmi OZ najednou. (Více informací zde…)

X|COMM Věrnostní kluby

Jedním ze základních pravidel CRM je znalost svého zákazníka. Věrnostní programy jsou vysoce účinné prostředky, které vytvářejí a udržují vztah se zákazníky. Díky úzké vazbě, kterou věrnostní programy poskytují, je možné pracovat s přesnými daty zákazníků a lépe tak vůči nim zacílit a zkvalitnit nabídku. Detailní znalost zákazníka a racionální využívání dat ze sledovaných interakcí zaručuje dlouhodobou vazbu se zákazníkem a úspěšnost této části CRM. Software nabízí využití rozličných komunikačních prostředků a nástrojů. (Více informací zde…)