Recovery servis (obnova ztracených či poškozených dat)

Obnova ztracených či poškozených dat je jednou z našich špičkových odborných služeb s vysokým stupněm úspěšnosti.

ÚČTUJEME SI POUZE PRÁCE, KDY JE OBNOVA DAT ÚSPĚŠNÁ !

Účtován je čas specialisty, ne strojový čas.
Věděli jste například, že úspěšná obnova dat z poškozeného HDD trvá v některých případech až 4 měsíce strojového času?
Ano, pro tyto případy se není proto třeba obávat zvýšených nákladů.

 

    Obnova dat PAMĚŤOVÁ MÉDIA   Obnova dat EXTERNÍ PAMĚŤOVÝ DISK   Obnova dat POČÍTAČ
             
Technologie paměťová karta / flash disk / CD / DVD HDD / SSD osobní počítač / notebook
Účtování strojového času   Ne   Ne   Ne
Účtování času specialisty   Jen v případě úspěchu
  Jen v případě úspěchu   Jen v případě úspěchu
Minimální účtovaná jednotka 15 minut 15 minut 15 minut
Odhad ceny po analýze média Ano Ano Ano
Stanovení maximální ceny
  Zákazník
  Zákazník   Zákazník
             
Hodinová sazba specialisty
  1 500 Kč   1 500 Kč   1 500 Kč
Celkem včetně DPH   1 815 Kč   1 815 Kč   1 815 Kč
             
Obvyklá cena s garantovanou maximální hranicí 750 až 1 500 Kč 1 500 až 7 500 Kč 1 500 až 7 500 Kč
Celkem včetně DPH   908 až 1 815 Kč   1 815 až 9 075 Kč   1 815 až 9 075 Kč