Závěrkové operace

 

  Fyzické osoby Právnické osoby
Jednorázové poplatky za úkon    
Daň z přímů 2.000 Kč 3.000 Kč
Celkem včetně DPH 2.420 Kč 3.630 Kč
     
Přehled pro správu sociálního zabezpečení 450 Kč 
Celkem včetně DPH 545 Kč 
     
Přehled pro zdravotní pojišťovnu 450 Kč 
Celkem včetně DPH 545 Kč 
     
Daň z přidané hodnoty a kontrolní hlášení488 Kč488 Kč
Celkem včetně DPH590 Kč590 Kč
Silniční daň za 1 automobil289 Kč289 Kč
Celkem včetně DPH350 Kč350 Kč