Závěrkové operace

 

    Fyzické osoby   Právnické osoby
Jednorázové poplatky za úkon        
Daň z přímů   2.000 Kč   3.000 Kč
Celkem včetně DPH   2.420 Kč   3.630 Kč
         
Přehled pro správu sociálního zabezpečení   450 Kč  
Celkem včetně DPH   545 Kč  
         
Přehled pro zdravotní pojišťovnu   450 Kč  
Celkem včetně DPH   545 Kč  
         
Daň z přidané hodnoty a kontrolní hlášení 488 Kč 488 Kč
Celkem včetně DPH 590 Kč 590 Kč
Silniční daň za 1 automobil 289 Kč 289 Kč
Celkem včetně DPH 350 Kč 350 Kč